op weg naar een nieuwe website

De stichting Nest! is voortgekomen uit de moedercentrum beweging. Vanuit de moedercentrum beweging zijn de GWIA, de Grassroots Women International Academy en de haalbaarheidsstudie “Niet de kip, niet het ei, maar het nest!” ontstaan. Ter consolidatie en verspreiding van de resultaten van de academie en het project, is eind 2003 de stichting Nest! opgericht. Hoewel de stichting is voortgekomen uit de moedercentrumbeweging, heeft zij duidelijk een andere invalshoek. In aanvulling op en ter ondersteuning van de meer actiegerichte beweging, richt de stichting zich op de kennis die de motor vormt van de beweging.
Op deze website komt in de komende tijd steeds meer kennis en contactinformatie. Voor internationale toegankelijkheid zal dit vooral in het Engels zijn.

Het begon allemaal met de studie Niet de kip, niet het ei, maar het nest!
In 2003 en 2004, toen de stichting werd opgericht keken we hoe de principes waar we voor staan, konden toegepast op de ontwikkeling van een Vinexwijk. Tijdelijk gebruik, tiny housing en community building werden toen nog wat raar gevonden, ook toen we de titel veranderden in het wat ernstiger klinkende “lerende stad” .
Je kan de complete studie hier downloaden: Nesting Communities, Temporality and Community Building as Integral Part of Urban Development”

De statuten van de stichting Nest! geven de volgende doelstellingen aan:
*  Het identificeren van kennis uit praktijkervaring, van niet gecertificeerde kennis;
*  Het stimuleren van bewustwording van dergelijke kennis;
*  Het consolideren, hanteerbaar en overdraagbaar maken van dergelijke kennis;
*  Het leggen van verbanden tussen deze kennis en besluitvormingsprocessen,
*  opdat herinvestering plaatsvindt ten algemeen maatschappelijk nut, inclusief de context waar de kennis uit voortkomt.

Het kernwoord is kennis. Kennis die niet uit een formele context voortkomt en over het algemeen ook niet erkent en herkent wordt als valide bron van weten, zelfs niet door de eigenaars.
De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door:
*  Het verwerven van fondsen gericht op de doelstellingen van de stichting
*  Het verwerven van fondsen bedoeld om programma’s, projecten en activiteiten te organiseren die gericht zijn op de doelstellingen van de stichting
*  Het organiseren programma’s, projecten en activiteiten die gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Stichtingsbestuur en financiën

De stichting wordt bestuurd door zes enthousiaste en ervaren bestuurders. We hebben een minimum aan overhead omdat we werken met vrijwilligers. Hieronder is wat recente informatie. U kunt andere jaarverslagen, beleidsplan en informatie over uw mogelijkheden om zelf actief te worden opvragen door een mail te sturen naar stichting . nest @ xs4all . nl

Jaarverslag over 2020 en het Beleidsplan 2021-22
Diezelfde informatie kunt u ook lezen in het uniforme ANBI-formulier van de belastingdienst
Jaarverslag over 2019 en beleid voor 2020
Jaarverslag over 2018
Verslag over 2017 en 2016 (toen er weinig activiteiten waren)
Jaarverslag over 2015
Jaarverslag over 2014
Jaarverslag over 2013
Statuten en ANBI en KvK inschrijvingen van de stichting Nest!

Geef een reactie