stichting Nest!

Over de Stichting Nest!

De stichting Nest! is voortgekomen uit de moedercentrum beweging. Vanuit de moedercentrum beweging zijn de GWIA, de Grassroots Women International Academy en de haalbaarheidsstudie “Niet de kip, niet het ei, maar het nest!” ontstaan. Ter consolidatie en verspreiding van de resultaten van de academie en het project, is eind 2003 de stichting Nest! opgericht. Hoewel de stichting is voortgekomen uit de moedercentrumbeweging, heeft zij duidelijk een andere invalshoek. In aanvulling op en ter ondersteuning van de meer actiegerichte beweging, richt de stichting zich op de kennis die de motor vormt van de beweging.
Op deze website komt in de komende tijd steeds meer kennis en contactinformatie. Voor internationale toegankelijkheid zal dit vooral in het Engels zijn.

Het begon allemaal met de studie Niet de kip, niet het ei, maar het nest!
In 2003 en 2004, toen de stichting werd opgericht keken we hoe de principes waar we voor staan, konden toegepast op de ontwikkeling van een Vinexwijk. Tijdelijk gebruik, tiny housing en community building werden toen nog wat raar gevonden, ook toen we de titel veranderden in het wat ernstiger klinkende “lerende stad” .
Je kan de complete studie hier downloaden: Nesting Communities, Temporality and Community Building as Integral Part of Urban Development”

Wat en waarom: de hoofdlijnen van ons beleid

De statuten van de stichting Nest! geven de volgende doelstellingen aan:

  • Het identificeren van kennis uit praktijkervaring, van niet gecertificeerde kennis;
  • Het stimuleren van bewustwording van dergelijke kennis;
  • Het consolideren, hanteerbaar en overdraagbaar maken van dergelijke kennis;
  • Het leggen van verbanden tussen deze kennis en besluitvormingsprocessen,
  • opdat herinvestering plaatsvindt ten algemeen maatschappelijk nut, inclusief de context waar de kennis uit voortkomt.

Het kernwoord is kennis. Kennis die niet uit een formele context voortkomt en over het algemeen ook niet erkent en herkent wordt als valide bron van weten, zelfs niet door de eigenaars.
De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door:

  • Het verwerven van fondsen gericht op de doelstellingen van de stichting
  • Het verwerven van fondsen bedoeld om programma’s, projecten en activiteiten te organiseren die gericht zijn op de doelstellingen van de stichting
  • Het organiseren programma’s, projecten en activiteiten die gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Stichtingsbestuur en beloningsbeleid

De stichting wordt bestuurd door zes enthousiaste en ervaren bestuurders. Jacqueline van Loon is onze voorzitter en Marieke van Geldermalsen is de secretaris – penningmeester. Daarnaast zijn er vier algemene bestuursleden: Eduard van Vloten, Liesbeth Rooders, Marianne Wesselink en Nicky Smouts.
We hebben een minimum aan overhead omdat we werken met vrijwilligers. De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Op dit moment is er geen directie aangesteld of andere medewerkers en is er dus in het geheel geen sprake van beloning. Als er al declaraties ingediend worden voor activiteiten voor de stichting, zoals bijvoorbeeld reiskosten, worden deze meestal direct gevolgd door een donatie ter hoogte van hetzelfde bedrag. Zo houden we de overhead laag.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiën van de stichting

Op deze website treft u achtergrondinformatie (in het Engels) over de activiteiten die de stichting Nest! ondersteunt. We proberen regelmatig nieuwe informatie te tonen over recent uitgevoerde of ondersteunde activiteiten. Maar om eerlijk te zijn is dat summier en deze website doet geen recht aan de rijkheid aan activiteiten die met erg beperkte middelen wordt georganiseerd. We steunen de groepen niet om ingewikkelde verslagen te schrijven, maar om -heel praktisch- hun ding te doen. They ‘walk the walk’ in tegenstelling tot mensen die alleen maar erg mooi kunnen praten. Als stichting proberen wij die kloof te dichten: ‘we talk the walk’ en vatten wat er in het veld gebeurt in woorden, om daarmee de beweging te ondersteunen. Maar we beperken ons tot de kern en besteden daarom weinig tijd aan het opzetten van een gelikte website.

Hoe u mee kan doen

Natuurlijk zijn we dol op vrijwilligers! Schrijf ons een email. De belangrijkste manier waarop u ons kan steunen is echter veel eenvoudiger, namelijk met GELD. Daar zijn we een stichting voor.
Reuze fijn als u wat bijdraagt! U kunt uw donatie overmaken naar IBAN: NL57 TRIO 0320 0026 91  (BIC: TRIONL2U)

Wij zijn aangemerkt als ANBI instelling, wat betekent dat u gebruik kan maken van belastingaftrek. Het RSIN nummer waarmee we bij de Belastingdienst zijn ingeschreven is 8150 22 827.
Bij de Kamer van Koophandel staan we ingeschreven onder nr. 09138244